Welkom bij GBES

border

Green Building Energy Services ontzorgt vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun kantoorpanden met behoud van rendement.

Lees meer

Verplicht energielabel C

Per 1 januari 2023 geldt voor kantoren de energielabel C-verplichting. Zonder label C mogen kantoorpanden per 1 januari 2023 niet meer gebruikt of verhuurd worden. In beginsel is dan sprake van een gebrek en heeft de huurder recht op herstel, huurprijsvermindering en/of schadevergoeding.

Volgens de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland zijn er op dit moment 40.000 kantoren in Nederland die nog moeten voldoen aan de Label C-verplichting. En we hebben nog minder dan twee jaar te gaan.

Kunnen wij u helpen?

Wij zorgen ervoor dat uw kantoorpanden op tijd voldoen aan de label C-verplichting. En dit met behoud van rendement. Uit de praktijk blijkt dat de energiebesparing op korte termijn onvoldoende oplevert om de noodzakelijke investeringen rendabel te krijgen. Bovendien komt het voordeel van de energiebesparing vaak bij de huurder terecht. Omdat niet alle vastgoedeigenaren nu al naar CO2 neutraal vastgoed willen gaan, hebben we drie modules ontwikkeld.